Verslag en foto's vriendendinner i.s.m. JCI - Abigail Levrau

Professor dr. Abigail Levrau, Research Director bij Guberna, het Belgisch Instituut voor Bestuurders, begon haar uiteenzetting met een mooi kunstwerk. Reeds in de renaissance had de Italiaanse kunstenaar Lorenzetti een allegorische afbeelding gemaakt van wat goed en slecht governance was. De moraliteit van het bestuur werd toen al in vraag gesteld: het corrupt bestuur versus het ethisch bestuur.

Lees meer »​